OHLÉDNUTÍ ZA BT 2004

OD POSLEDNÍHO ZÁPASU LETOŠNÍHO BT WILSON TOUR 2004 UPLYNULY NECELÉ DVA MĚSÍCE A PRVNÍ OHLASY NA CELÝ OKRUH NA SEBE NENECHALY DLOUHO ČEKAT. KAŽDÝ ROK, PO UKONČENÍ POSLEDNÍHO MÍČKU, JE STEJNÝ. RODIČE I HRÁČI , TO JEST PŘÍMÍ ÚČASTNÍCI OKRUHU, VYJÁDŘÍ SVOU SPOKOJENOST S CELÝM OKRUHEM TURNAJŮ A V DOBRÉ NÁLADĚ SE ROZJEDOU DO SVÝCH DOMOVŮ. POTOM PŘIJDOU KE SLOVU TENISOVÝ ODBORNÍCI, KTEŘÍ V TOMTO OKRUHU JIŽ TOLIK POZITIVNÍCH VĚCÍ NESPATŘUJÍ. JE VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE CELÝ OKRUH TURNAJŮ SCHYTÁ NEJVÍCE KRITIKY OD LIDÍ, KTEŘÍ NEBYLI PŘÍTOMNI ANI JEDNOMU TURNAJI, AŤ UŽ BYL KDEKOLI. PROTO JSEM SE ROZHODL, ŽE TENTO ČLÁNEK NEBUDE O CHVÁLE, ALE O KRITICE CELÉHO OKRUHU.
BODOVÝ SYSTÉM:
NEJVÍCE KRITIZOVANÝ JE BODOVÝ SYSTÉM.TÍM JE MYŠLENO PŘIDĚLOVÁNÍ BODŮ ZA JEDNOTLIVÉ TURNAJE. TOMUTO SYSTÉMU JE VYČÍTÁNO, ŽE SE HRÁČI VÍCE ZABÝVAJÍ ZISKEM BODŮ, NEŽ VLASTNÍ VÝKONNOSTÍ. JÁ BYCH K TOMU PODOTKL JENOM TO, ŽE JDE O OSMILETÉ DĚTI, KTERÉ CHTĚJÍ SOUTĚŽIT A VYŽADUJÍ, ABY JEJICH SOUTĚŽIVOST BYLA NĚJAK ODMĚNĚNA. TAKŽE SI MYSLÍM, ŽE JEDINÉ NEBEZPEČÍ HROZÍ OD RODIČŮ, KTEŘÍ DOKÁŽÍ ZNEUŽIT JAKÝKOLIV SYSTÉM, POKUD NEJSOU DOBŘE VEDENI STEJNĚ JAKO DĚTI OD TRENÉRA.
RODIČE:
NYNÍ JSME SE DOSTALI K VELICE CITLIVÉMU TÉMATU, A TÍM JSOU RODIČE. NÁZORY NA TOTO TÉMA SE RŮZNÍ. JÁ ZASTÁVÁM NÁZOR, ŽE ZVLÁŠTĚ V TOMTO VĚKU DÍTĚTE JSOU NENAHRADITELNÍ. TRENÉR JE S DÍTĚTEM V PRŮMĚRU HODINU DENNĚ. TO JE NA TENISOVÝ RŮST A K VYTVOŘENÍ VZTAHU K TOMUTO SPORTU VELICE MÁLO. PROBLÉMEM ZŮSTÁVÁ, ŽE RODIČE VĚTŠINOU SAMI TENIS NEHRÁLI, A PROTO NĚKDY VZNIKAJÍ PROBLÉMY, KTERÉ JSOU JIM VYTÝKÁNY. TUTO ROLI TENISOVÉ VÝCHOVY DÍTĚTE I RODIČE BY MĚL NA SEBE VZÍT TRENÉR TENISU.
TENISOVÝ TRENÉR:
VELICE CITLIVÉ TÉMA. V TOMTO VĚKU JE TRENÉR PRO DÍTĚ NEPOSTRADATELNÁ OSOBNOST. BUDU VYCHÁZET Z BĚŽNÉ PRAXE, ŽE OTEC NEBO MATKA NEJSOU ZÁROVEŇ TRENÉŘI SVÝCH DĚTÍ. TRENÉR BY MĚL NEJEN UČIT DÍTĚ TENISOVÉ ÚDERY, ALE TAKÉ SE PŘESVĚDČIT O TOM, JAK JEHO SVĚŘENEC TYTO ÚDERY POUŽÍVÁ PŘI TURNAJI, NEBO JAK SE NA DVORCI CHOVÁ. POTOM VE SPOLUPRÁCI S RODIČEM TYTO NEDOSTATKY ODSTRANIT. SCHVÁLNĚ JSEM POUŽIL SLOVO SPOLUPRÁCE, ALE MYSLÍM SI, ŽE JEDEN BEZ DRUHÉHO NEDOSÁHNOU DANÉHO CÍLE. DŮLEŽITÉ JE , ABY SI PŘEDEM ROZDĚLILI KOMPETENCE.
POŘADATELÉ:
POŘADATELÉ TO MAJÍ V TÉTO KATEGORII VELICE OBTÍŽNÉ, PROTOŽE PŘICHÁZEJÍ DO STYKU S DĚTMI A RODIČI, KTEŘÍ ABSOLVUJÍ SVOU PRVNÍ TENISOVOU SEZÓNU NA TURNAJÍCH. STÁLE MUSÍ ČELIT OTÁZKÁM : " KDY PŮJDU HRÁT? UŽ JSEM DLOUHO NEHRÁL! " TATO OTÁZKA BY ASI MLADŠÍHO ŽÁKA ANI NENAPADLA, TEN SE SMÍŘÍ I S TÍM, ŽE V SOBOTU RÁNO PŘIJEDE NA TURNAJ A HRAJE V NEDĚLI. TO ALE MALÝ TENISTA NEVÍ, A PROTO MUSÍ BÝT POŘADATEL TRPĚLIVÝ. PROTO NĚKDY VZNIKNOU PROBLÉMY A KONFLIKTY NA TÉMA POŘADATEL — RODIČ.
BUDOUCNOST:
SLOVEM BUDOUCNOST JE MYŠLENO, JAK DÁL SE VEDE HRÁČŮM A HRÁČKÁM , KTEŘÍ ABSOLVOVALI TENTO OKRUH TURNAJŮ. NA TOMTO MÍSTĚ VÍCE NEŽ SLOVA POSLOUŽÍ FAKTA A ČÍSLA. ZAČNU OD PRVNÍHO ROČNÍKU, KTERÝ SE HRÁL JAKO UZAVŘENÝ OKRUH POUZE PRO HRÁČE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.TATO TABULKA SLOUŽÍ K TOMU, ABY JSTE SE PŘESVĚDČILI O TOM, JAK SE ABSOLVENTŮM BT DAŘÍ V DALŠÍCH LETECH.

Dívky

Pořadí na celostátním žebříčku
 ročník  jméno  2000   2001   2002   2003   2004 
I. ročník Jelínková Aneta 14 8 7 6  
Chrenová Veronika 12 12 10 5  
Mokrá Petra 6 4 2 1  
Bělohlávková Jana 7 5 8 4  
II. ročník Přadová Martina   2 1 4  
Vančurová Tereza   4 2 3  
Kubičíková Martina   33 7 2  
Studená Veronika   24 11 11  
III. ročník Bártová Tereza     4 4  
Neugebauerová Mar     5 6  
Mülerová Nikol     12 10  
Hrubá Kateřina     3 3  
IV. ročník Vagnerová Marieta       2  
Allertová Denisa       1  
Gratclová Nikol       5  
Kešnerová Dominika       10  

Hoši

Pořadí na celostátním žebříčku
 ročník  jméno  2000   2001   2002   2003   2004 
I. ročník Řehola Eman 1 1 1 1  
Roštínský Jakub 13 14 9 9  
Fabík Adam 23 36 24 31  
Pernica Filip 20 16 16 18  
II. ročník Raštica Marek   1 1 2  
Urbánek Radim   5 2 1  
Nešpor Michal   8 10 65  
Klobása Jiří   11 7 10  
III. ročník Kos Adam     2 2  
Strnad Filip     1 1  
Plch Richard     12 4  
Fuglík Karel     5 3  
IV. ročník Vrňák Lukáš       1  
Kunčík Jan       2  
Rumler Robert       3  
Bednář Radovan       6  

TATO TABULKA ZATÍM UKAZUJE, ŽE SE HRÁČI, KTEŘÍ PATŘILI KE ŠPIČCE V DĚTECH PROSAZUJÍ, A TAK POKRAČUJÍ V DOBRÝCH VÝSLEDCÍCH I VE VYŠŠÍCH KATEGORIÍCH. SLOVO ZATÍM JSEM POUŽIL ZÁMĚRNĚ, PROTOŽE ŠEST LET V ŽIVOTÉ TENISTY JE VELICE MÁLO, A TEPRVE ČAS UKÁŽE! ZATÍM SE DÁ ŘÍCT, ŽE SE NIC NEPOKAZILO. I S OSTATNÍMI DĚTMI TOHOTO OKRUHU SE SETKÁVÁM NA TURNAJÍCH MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA, TAKŽE ANI ONI V DALŠÍCH LETECH NEZANEVŘELI NA TENIS A TO JE DŮLEŽITÉ!
TENTO ČLÁNEK BY NEMĚL SLOUŽIT JAKO REKLAMA NĚČEMU, CO DOCELA DOBŘE FUNGUJE JIŽ ŠEST LET, ALE POUZE JAKO OBRANA PŘED NEOPODSTATNĚNOU KRITIKOU.
<  8. října 2004, JUDA Michal  >