Zaregistrujte se na webu | Má Administrace | Přihlásit se | Odhlásit se | RSS čtečka webu | RSS čtečka komentářů

Lužánky – historie

TC-MJ Brno. Tiskni příspěvek Tiskni příspěvek Přidej komentář k článku

 

Lužánky jsou brněnským městským parkem městské části Brno-střed.

První zmínky o Lužánkách pocházejí ze 13. století, kdy brněnský měšťan Niger (Schwarz) věnoval „lužnou louku“ a na ní postavený hospodářský dvorec nedaleko brněnských hradeb herburskému klášteru. V 16. století přebírají klášter i dvorec jezuité, kteří zde v 18. století budují kapli a okrasnou zahradu pro meditace, duševní činnost a odpočinek. Za vlády Josefa II. byl jezuitský klášter zrušen a celý prostor byl Josefem II. věnován městu Brnu k zřízení prvního veřejného parku ve střední Evropě; pro jeho úpravu uvolnil i svého dvorního zahradníka. Ten místo zchátralého dvorce dal postavit dřevěné kolonády proti dešti s výletní restaurací a Lužánky se tak staly výletním a rekreačním místem Brňanů. V roce 1792 zde byl odpálen první ohňostroj v okolí Brna. Dnešní podobu dal Lužánkám nejvýznamnější brněnský městský zahradník Anton Schebanek roku 1840, který přeměnil původní francouzský park na park přírodního charakteru s mnoha vzácnými dřevinami.

6. července 1850 se park spolu s celým tehdejším předměstím a katastrálním územím Velkou Novou Ulicí stal součástí Brna. Roku 1855 byl na místě stržené restaurace podle plánů vídeňského architekta Ludwiga Förstra postaven novorenesanční pavilon s velkým sálem pro plesy, koncerty a slavnosti, v letech 1948/49 změněný adaptacemi a přístavbou severního křídla na zařízení pro volný čas dětí a mládeže, první svého druhu v republice.

Ve školním roce 1949/50 zde začalo pracovat 18 zájmových kroužků s celkem 175 dětmi. Náplň, obsah i rozsah činnosti se s přibývajícími lety proměňovaly podle společenské potřeby, poptávky i podpory. Pamětníci si vzpomínají na slevačskou, tkalcovskou či tiskařskou dílnu, dnešní děti si současných více než dvě stě kroužků nedovedou představit bez výpočetní techniky, country tanečních či jógy.

Zdroj informací Wikipedie

 

K této stránce / příspěvku není možné vložit komentář

Powered by Jiří Pazdera and modified WP theme by N.Design Studio
RSS RSS komentářů Přihlásit se