Tréninkový rozvrh hodin pro sezónu 2010 / 2011 k nalezení [zde]


zde budou info pro rodice a deti z minitenisu – brzy
 

Minitenis se pomalu dostává do povědomí tenisové veřejnosti. Začíná se mu věnovat stále více tenisových školiček. Aby děti, které absolvují minitenisový trénink neodcházely k jiným sportům, je třeba jim umožnit účast v kvalitně organizovaných soutěžích. (např. v kolektivních sportech hrají děti již po absolvování několika tréninků "mistrák", což minitenis také umožňuje).
Je třeba se zaměřit na soutěže družstev, aby se zvýšil zájem klubů věnovat se většímu počtu dětí. Nezanedbatelný je i výchovný aspekt působení kolektivu.
Důležitá je návaznost družstev do 9ti let (se stejným počtem hráčů).

Vše řeší návrh na doplnění řádů ČTS, zaslaný příslušné komisi rady ČTS v prosinci 04.
Jeho schválení a následný rozjezd 1.ročníku navrhovaných soutěží družstev v roce 2006, považuji za nejdůležitější úkol, pro další úspěšné rozšiřování minitenisu v ČR .
Jsem připraven podrobně zdůvodnit jednotlivé body celého návrhu.

Rozšíření minitenisu do malých klubů částečně brzdí nákladnost minitenisového vybavení.
Dávám ke zvážení návrh na poskytnutí dotace (třeba i symbolické) na nákup tohoto vybavení klubům, které přihlásí družstvo minitenisu do nultého a 1.ročníku soutěže.

Koordinátor minitenisu ČTS
Michal Juda
E-mail: m.juda@seznam.cz
Tel.: 603 421 212