Zaregistrujte se na webu | Má Administrace | Přihlásit se | Odhlásit se | RSS čtečka webu | RSS čtečka komentářů

Poděkování p.Judovi – Libor Kocí

BT MJ Tour. Tiskni příspěvek Tiskni příspěvek Přidej komentář k článku

 

Když jsem sledoval slavnostní předávání pohárů všem dvaceti šťastným dětem, které se zúčastnily závěrečného turnaje Masters BT MJ Babolat Tour, několikrát mi vyvstala na mysl lítost, že jsem mezi rodiči nezrealizoval veřejné poděkování a pamětní ocenění tomu, kdo se o tento zážitek po léta opakovaně zasluhuje. Bohužel ve spěchu a shonu, ve všedních problémech a mnohdy značné časové tísni, což je patrně chrakteriska většiny rodičů, jejichž děti hrají tenis, mne tato myšlenka napadla až ráno v závěrečný den turnaje a celé letní tour, a já neměl už sílu dát něco důstojného dohromady. Mohl bych i teď mlčet, tak jako jsem mlčel na onom kurtě, když se předávaly ceny. Mlčet ale nemohu, protože jako rodič cítím dluh vůči člověkovi, který díky své práci pozitivně ovlivnil mnoho dětí, mezi nimi i moji dceru. Nevím, kolik rodičů by sdílelo můj názor, proto nechci hovořit za ostatní. Přesto věřím, že zásadně proti by snad nebyl nikdo.
Rád bych tedy teď a touto formou alespoň poděkoval panu Michalu Judovi za nezapomenutelné zážitky spojené s turnaji, za uvedení dětí do individuální soutěživosti, ale i kolektivního přátelství a fair play vztahů. S mojí dcerou jsem se zúčastnil celkem tří ročníků BT MJ Babolat Tour a to zimních i letních. Díky přehledu, který jsem touto četnou účastí získal i díky tomu, že za dobu, kdy moje dcera hraje tenis mám možnost srovnání s jinými tour, si mohu dovolit vyslovit určité hodnocení. Pokud bych mohl oznámkovat všech šest absolvovaných celků pořádaných panem Judou, nemohl bych udělit jinou známku, než – a to bez nadsázky – jedničku dvakrát podtrženou. Oprostím-li se od nepodstatných negativních názorů některých dětí či jejich rodičů pramenících z nějakých momentálních emocí kvůli bezvýznamného detailu, potom nemohu konstatovat nic jiného, než že tyto tour jsou ne-li bezkonkurenční, potom tedy alespoň na velmi vysoké úrovni. A to jak po stránce organizační, tak i sportovní. Po všechny tři roky se na turnaje sjížděla kvaliní konkurence z míst, měst a zemí několik set kilometrů vzdálených a to jak na západ od našeho města, tak i na východ.
Můj příspěvek není reklamou pro nadcházející ročníky narození, pro které budou tour organizované v příštím roce či letech následujících. Můj příspěvek je ryzí poděkování panu Michalu Judovi za vše dobré.
Na druhé straně bych však díky vlastním zkušenostem účast na těchto turnajích všem vřele doporučil.

Libor Kocí

1 komentář k článku “Poděkování p.Judovi – Libor Kocí”

 1. Zavrel Zdenek napsal(a) :

  Plně se připojujeme k poděkování p. Judovi. Naše poděkování poslané p. Judovi druhý den po turnaji p. Juda ze skromnosti neuveřejnil na stránkách, tak to činíme za něj dodatečně.
  Dobrý den.
  Moc děkujeme za zprávu a fotku a za organizaci celého průběhu turnajů včetně Masters.

  Celý komplex všech turnajů byl podle našeho názoru na vysoké úrovni jak organizačně tak účastí a hráčsky . Zúčastnili jsme se všech kromě posledního ve Zlíně. S vyjímkou předchozího turnaje ve Zlíně, který se zkráceně odehrál pro nepřízeň počasí v hale, ostatním turnajům naštěstí počasí přálo.

  Turnaj Masters byl moc dobře zorganizovaný, zázemí bylo na dobré úrovni a i počasí mu přálo. Jen nejnutnější čekací doby na odpočinek aktérů. Podle mého laického názoru byly na vysoké úrovni i výkony hráčů a hráček – nemáme srovnání s minulými ročníky, ale úroveň baby tenistů zřejmě stoupá.

  Přejeme úspěchy do dalších ročníků a pevné nervy a zdraví.
   
  Zavřelovi
  29.8.2011

   

Powered by Jiří Pazdera and modified WP theme by N.Design Studio
RSS RSS komentářů Přihlásit se