Zaregistrujte se na webu | Má Administrace | Přihlásit se | Odhlásit se | RSS čtečka webu | RSS čtečka komentářů

Zhodnocení současného tenisu v Brně

TC-MJ Brno. Tiskni příspěvek Tiskni příspěvek Přidej komentář k článku

 

Situace v tenisu se v posledních létech stává stále složitější. Důvodů, které vedou k tomuto stavu je několik, přesto si myslím, že ty nejdůležitější jsou dva. Je to finanční náročnost sportu a systém organizace výchovy mládeže.
Město Brno bylo vždy specifické tím, že zde nejlepší tenisté vyrůstali v minulosti ve třech nejúspěšnějších klubech, kterými byly Moravská Slavia Brno, Zetor Brno, Zbrojovka Brno. S nimi se snažil držet krok ještě Start Brno. To samozřejmě vedlo k velké rivalitě mezi kluby a nejlepší brněnští hráči ve svých kategoriích byli vždy po několika v každém klubu. Snaha o vytvoření nejsilnějších družstev, složených vždy z nejlepších hráčů ve svých kategoriích v Brně vždy narazila na neschopnost představitelů klubů domluvit se mezi sebou a tím nebylo možné získávat v soutěžích družstev mládeže ty nejcennější medaile na úrovni MČR. Této situace navíc využívaly silné týmy z menších měst, kterým se nejlepší brněnské jednotlivce dařilo získávat do svých družstev, buď na přestup nebo na hostování. Tím docházelo k paradoxu, že nejlepší brněnští hráči nereprezentovali brněnský tenis, ale sešli se vždy v některém mimo-brněnském klubu.
V současné době i tyto, dříve velkokluby, se v oblasti závodního tenisu dostaly do útlumu. Důvodů je opět více, ale jako hlavní je pravděpodobně to, že chybí ucelená koncepce výchovy mládeže a více se hledí na komerci v tenise. Dokladem toho je, že do popředí závodního tenisu v Brně se během krátké doby dostaly zcela nové kluby, TCMJ BLTC Brno a TC Brno. Jsou to kluby, jejichž majitelé provozují svoji činnost v pronajatých tenisových areálech. Proto zde nehrozí snahy o využívání areálu k jiným činnostem než k provozování mládežnického tenisu. Již dnes jsou to kluby, které mají nejširší aktivní členskou základnu v Brně a přesunula se sem celá řada profesionálních trenérů.
Dalším negativním činitelem pro závodní tenis jsou trenéři, kteří pracují na „volné noze“. Jsou to „trenéři“, mnohdy i bez trenérské licence, kteří se pohybují mezi kluby a oslovují rodiče talentovaných hráčů k individuální spolupráci. Bohužel je to praxe,na kterou rodiče bez jakýchkoliv zkušeností, rádi kývnou, neboť mají dojem, že individuální trénink již v takto raném věku je to nejlepší pro jejich ratolest. Záhy však zjistí, že odtržení od klubového systému se brzy u těchto jedinců projeví velmi negativně. Někdy se vrací zpět do klubů, v tom horším případě končí s tenisem. Tito „trenéři košíkáři“ se dále poohlížejí po dalších nezkušených rodičích.
Takže nedá se říci, že by v Brně nevyrůstali talentovaní tenisté, ale vzhledem k tomu, že vždy přešli v raném věku do klubů mimo Brno, tak se o nich nemluví jako o hráčích z Brna. Podíváme li se do historie, tak téměř v každém věk. ročníku byli mezi reprezentanty ČR hráči pocházející z Brna, ale málokdy se vědělo, že ve skutečnosti pocházeli z brněnských klubů.
V roce 1990/1991 byl do systému sportovního gymnázia v Brně zařazen jako kmenový sport tenis. Okamžitě s jeho zahájením začali využívat této možnosti nejlepší hráči z Brna a okolí.
Během působení tenisu na škole se několikrát měnila koncepce, přecházelo se opakovaně ze čtyřletého na šestiletý cyklus a zpět. V současné době, po zkušenostech z minula, prosazujeme tenis do šestiletého cyklu, neboť se nám osvědčil tento model jako nejefektivnější. Jedná se o tenisty, kteří přecházejí na sport. gymnázium po absolvování 7. ročníku na ZŠ. Škola tyto hráče zabezpečuje formou dopoledních společných tréninků pod dohledem dvou tenisových trenérů, kteří jsou placeni školou. Rovněž tato situace není ideální, neboť trenéři pracují na poloviční úvazky a na odpolední fáze žáci odcházejí trénovat do svých klubů. Tím se opět zvyšuje finanční náročnost pro rodiče, kteří v klubech trenéry musí zaplatit. Výhledově se uvažuje o tom, že trenéři by se vrátili na plné úvazky a odpolední fáze odtrénovali se žáky v rámci školního tréninku.

Jak pomoci zlepšit úroveň tenisové přípravy v Brně:

- navázání spolupráce sport.gymnázia L.Daňka s ten.klubem TCMJ BLTC Brno
- ke sport.přípravě plně využívat tenis.areál TCMJ BLTC Brno
- vytvořit podmínky pro zimní sport.přípravu žáků sport.gymnázia
- trénování žáků i v odpolední fázi (plné úvazky)
- vytvářet podmínky pro činnost tenisových škol (5 – 9 let)
- pokusit se o zřízení sport. třídy na vytypované ZŠ, zajistit prof.trenéra
- pro hráče končící v TSM: vytvořit systém přípravy 15 – 18 let
 

Novák Bohuslav, trenér I.třídy

 

K této stránce / příspěvku není možné vložit komentář

Powered by Jiří Pazdera and modified WP theme by N.Design Studio
RSS RSS komentářů Přihlásit se